Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Bezpieczna strona
Kanały technologiczne w pasie drogowym rok 2019
modyfikacja:21.05.2019
W przypadku braku zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Zarząd Dróg nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z art. 4 punkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)   urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)   linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc www.zdpdabrowa.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul.Giełsowa 7/9 01-211 Warszawa.

Valid HTML 4.01 TransitionalZawiadomienie - Kanały Technologiczne .pdf
W przypadku braku zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Zarząd Dróg nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z art. 4 punkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)   urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)   linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc www.zdpdabrowa.pl oraz przesłana do wiadomości prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.
                                                                  
                                                      
ZDP-DT.420.2.2019                                                                                                                         

                                                                                                           ZawiadomienieZarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) informuje, o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa DP Nr 1390N od km 4+212 (granica gmin) do km 8+594 (koniec msc. Turcz) o długości 4,382 km” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


                                                                  
                                                      
ZDP-DT.420.1.2019                                                                                                                         

                                                                                                           ZawiadomienieZarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) informuje, o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa DP Nr 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP Nr 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP Nr 1541N) o długości 4,013 km” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce

Zawiadomienie - Kanały Technologiczne .pdf

W przypadku braku zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Zarząd Dróg nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z art. 4 punkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)   urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)   linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc www.zdpdabrowa.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul.Giełsowa 7/9 01-211 Warszawa.
Zawiadomienie - Kanały Technologiczne .pdf
                                                                  
                                                      
ZDP-DT.420.3.1.2019                                                                                                                         

                                                                                                           ZawiadomienieZarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) informuje, o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa DP 1956N Dr. woj. 592 (Kowalewo) - Łędławki w msc. Grzęda” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce


W przypadku braku zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Zarząd Dróg nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie z art. 4 punkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)   urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)   linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc www.zdpdabrowa.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul.Giełsowa 7/9 01-211 Warszawa.
Zawiadomienie - Kanały Technologiczne .pdf
                                                                  
                                                      
ZDP-DT.420.4.1.2019                                                                                                                         

                                                                                                           ZawiadomienieZarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) informuje, o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy - Liski” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony zostanie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce