Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2016, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
modyfikacja   08.08.2014

Valid HTML 4.01 Transitional

Wykonywanie odwiertów w celu opracowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia skarpy przy drodze powiatowej nr 1392N
Zbieranie zawyżonego pobocza i remonty cząstkowe na drogach powiatowych
Remont  drogi powiatowej 1571N Łabędnik - Bisztynek  ul.Kolejowa w Bisztynku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,250 km wraz  z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Bajdyty