Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
    sekretariat@zdpdabrowa.pl
 
Z r e a l i z o w a n e    z a d a n i a    i    p r o j e k t y
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Kalendarz
modyfikacja  13.03.2019
 
 
Stacja meteorologiczna Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Aktualne dane pogodowe