Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Procedura wydania zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych
modyfikacja   01.01.2019

Valid HTML 4.01 Transitional

W celu uzyskania zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych należy złożyć pisemny wniosek do którego należy dołączyć:
projekt proponowanego rozkładu jazdy
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bartoszycki.
mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym
projekcie rozkładu jazdy (rozkład jazdy musi uwzględniać wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora)