Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y
      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2016. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
designed by Pirx   
modyfikacja   04.01.2016
Profilowanie nawierzchni brukowcowej walcem wibracyjnym na drogach powiatowych
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych  emulsją asfaltową i grysami
Zabezpieczenie skarpy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka
Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N na długości 4,701km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Paluzy
Remont mostu drogowego  drogi powiatowej Nr 1390N Dr. woj. nr 512 (Leginy) - Liski - Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo k.m. Smolanka
Remont mostu drogowego  drogi powiatowej nr 1571N w msc. Bajdyty
Przebudowa dróg powiatowych nr 2609N ul. Olsztyńskiej i nr 2597N ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n