Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019.  Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
modyfikacja: 01.01.2019

Valid HTML 4.01 Transitional


Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr  
64 poz. 565 z późn. zm.) Powiat Bartoszycki udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu  
elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem  
elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil  
Zaufany ePUAP.

Skrzynka ePUAP

Możesz kontaktować się z nami także za pomocą platformy usług publicznych ePUAP dostępnej na stronie  
http://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal formularz i  
opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez  
dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Adres skrytki ESP Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP