Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2018. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
modyfikacja:24.09.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo - granica powiatu o dł. 3,5 km

Wznowienie prac po sezonie zimowym

Remont mostu w ciągu DP 1581N w msc. Lwowiec

Przebudowa DP 2584N ul. Owcza w Bisztynku

Przebudowa DP 1400N na odc. Kosy - Maszewy o długości 4,05 km

Przebudowa DP 1400N na odc. Kosy - Maszewy o długości 4,05 km

Budowa chodnika w msc. Dzietrzychowo przy drodze powiatowej nr 1394N

Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 4+109 - 5+328 w m. Lwowiec