Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2017. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx  
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Bezpieczna strona
modyfikacja: 19.05.2017

Profilowanie nawierzchni walcem wibracyjnym
Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy

Prace wykonane w roku 2017

Wymiana barier betonowych na bariery energochłonne na DP 1513N Stega Mała - Zięby