Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n
Przetargi i zapytania ofertowe

Przetargi i zapytania ofertowe ogłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2019
Przetargi
Zapytania ofertowe

modyfikacja: 24.05.2019

Plan zamówień publicznych na 2019 rok.
Wykonanie map do celów projektowych
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami
Dostawa kruszyw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych)
w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego
Wykonanie ścinki poboczy oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drogach powiatowych
Wznowienie granic pasa drogowego DP Nr 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku
Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy - Lski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) - Liski - Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956N Dr. Woj. Nr 592 (Kowalewo) - Łędławki w msc. Grzęda)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390N DW 512 (Leginy) - Liski - Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo od km 0+000 do km 4+212”
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)”