Z r e a l i z o w a n e     p r o j e k t y

      Zarząd Dróg Powiatowych
        w Dąbrowie k/Bartoszyc
  Dąbrowa 56A 11-200 Bartoszyce
          tel./fax  89 764 20 02
     e-mail: zdpbartoszyce@dt01.nazwa.pl
    Copyright © 2010-2019. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

designed by Pirx   
 
P r z y d a t n e   l i n k i   d o   s t r o n


Wykaz obiektów mostowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego w administracji  
Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
1
01019018
  2609N ul. Olsztyńska (Górowo Iławeckie)
0+372
Górowo Iław.
(ul.Olsztyńska)
rz. Młynówka ciek wodny
7,45
7,95
2
01019023
  1320N Żelazna Góra-Lelkowo-Kandyty-Górowo
22+031
Skarbiec
bez nazwy ciek wodny
7,76
8,85
3
01019024
  1519N Górowo-Dęby-Orsy-Półwiosek
2+224
Dęby
  bez nazwy ciek wodny
6,00
6,60
4
01019027
  1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka
2+879
Wirwilty
rz. Młynówka ciek wodny
4,50
6,50
5
01019029
  1394N Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny
6+272
Wiatrowiec
rz. Pisa ciek wodny
12,00
7,82
6
01019030
  1394N Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny
9+095
Rygarby
rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
8,20
7,80
7
01019031
  1981N dr. woj. nr 592 (Sporwiny)-Sątoczno
2+721
Pasławki
rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
6,25
5,50
8
01019032
  1575N Sępopol-Różyna-Śmiardowo
3+163
Różyna
rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
8,15
5,60
9
01019033
  1575N Sępopol-Różyna-Śmiardowo
3+638
Różyna
rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
8,35
5,60
10
01019036
  1354N Glądy-Pieszkowo-Tolko
8+072
Piaseczno
rz. Elma ciek wodny
14,90
6,70
11
01019037
  1402N Kosy-Bajdyty
6+761
Bieliny
rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
5,00
12,24
12
01019038
  1402N Kosy-Bajdyty
4+286
Króle
  rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
3,30
9,00
13
01019039
  1559N Bartoszyce-Perkujki-Osieka-Galiny
12+479
Galiny
rz. Pisa ciek wodny
9,00
6,60
14
01019042
  1408N Kiersnowo-Trutnowo
6+246
Trutnowo
   bez nazwy ciek wodny
5,00
4,75
15
01019043
  1408N Kiersnowo-Trutnowo
5+291
Trutnowo
  bez nazwy ciek wodny
6,50
5,10
16
01019044
  1563N Sędławki-Wardomy
3+900
Lusiny
   bez nazwy ciek wodny
4,38
4,95
17
01019045
1563N Sędławki-Wardomy
4+252
  Lusiny
  rz. Pisa ciek wodny
7,60
7,45
18
01019046
  1404N Grzęda-Reszel
2+924
Pleśno
rz. Sajna ciek wodny
11,20
6,25
19
01019047
  1571N Łabędni-Bisztynek
2+828
Bajdyty
  rz. Bajdycka Młynówka ciek
wodny
5,00
8,00
20
01019050
  1561N dr. Kraj. Nr 57 (Galiny)-Trutnowo-Wozławki
3+743
Trutnowo
    bez nazwy ciek wodny
4,90
5,35
21
01026331
  1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie
5+328
Lwowiec
rz. Guber ciek wodny
27,00
7,50
Lp
JNI
Nr drogi i przebieg
Pikietaż
Miejscowość
Rodzaj i nazwa przeszkody
Długość
w m
Szerokość
w m
Długość wszystkich obiektów mostowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego w administracji   Zarządu Dróg Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc wynosi 188,34 mb
modyfikacja: 01.01.2019

Valid HTML 4.01 Transitional